Kindcentra 2020

Kindcentra 2020 en Pedagogisch PACT vormen 
PACT voor Kindcentra 

Het kan beter voor kinderen en voor ouders, voor de samenleving van nu en de samenleving van de toekomst.

Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen– de burgers van de toekomst – streven partijen naar integrale voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar: Kindcentra 2020. 

Eén visie

In dit kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen; doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg zijn inherent aan deze voorziening. Organisaties uit kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs kunnen, op gelijkwaardige basis, opgaan in deze Kindcentra 2020 en één nieuwe organisatie vormen. 

Intensief

Kindcentra 2020 zijn ‘communities’, waarin intensief wordt samengewerkt met (jeugd)zorg en welzijn. Pedagogische professionals in deze Kindcentra 2020 werken vanuit het belang van de kinderen, met kennis vanuit verschillende disciplines.

Download hier het visiedocument van Kindcentra 2020.

Download hier de visie van Kindcentra 2020 in het kort (vouwfolder).