Nieuws

Organiseren en financieren van huisvesting kindcentra
15 april 2018

Op 15 mei organiseert Waarborgfonds Kinderopvang in Utrecht de cursus 'organiseren en financieren van huisvesting kindcentra. Tijdens deze cursus gaan zij onder meer in op de rolverdeling, eigendomsverhoudingen en de financiering van integrale kindcentra.

Ben je op zoek naar praktische oplossingen en tips? Dan is deze cursus misschien iets voor jou. Meer informatie vind je hier

Gemeenteraden spelen belangrijke rol bij totstandkoming van kindcentra
30 maart 2018

De Stichting van het Onderwijs stuurde onlangs een brief aan alle gemeenteraden in Nederland. De gemeenteraad kan de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg stimuleren en faciliteren. En op deze manier de totstandkoming van kindcentra in gemeenten aanjagen.

Lees hier de brief waarin zij pleiten voor een optimale ontwikkeling van elk kind. .

Platform Kindcentra ondersteunt pleidooi brancheorganisaties
14 maart 2018

Het Platform Kindcentra, dat vrijwel alle organisaties van professionals die met kinderen werken in Nederland, vertegenwoordigt, stuurde onlangs een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierin geven zij aan het pleidooi te ondersteunen van de zes brancheorganisaties die oproepen te komen tot integrale voorzieningen voor alle peuters met een solide en kwalitatief goed aanbod. Met dit plan willen zij kansengelijkheid bieden aan alle peuters.

Kindcentra 2020: het vervolg
17 februari 2018

De rookwolken rondom het regeerakkoord zijn inmiddels opgetrokken. De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen. Daarbij is het van belang dat men dat zó inricht dat elke ouder kan kiezen naar welke voorziening zijn/haar kind gaat zodanig dat maximaal ingezet wordt op inclusieve voorzieningen. Het helpt dat de VNG, de G4 en de G32 deze koers ondersteunen en hierover het gesprek met het kabinet voort willen zetten.

Nieuwe gezichten versterken beweging kindcentra
16 februari 2018

Onderwijsbestuurders Wilma Drenth en Niko Persoon participeren, vanuit het netwerk School en Omgeving , sinds januari in de regiegroep Kindcentra 2020. Wilma adviseert: “Laat zien wat er al gebeurt. Als je echt samen wilt werken, dan kom je ver. Vraag de politiek belemmeringen weg te nemen.” Niko laat zich vooral inspireren door dat waar het echt om gaat: de doorgaande ontwikkellijnen van kinderen.