Nieuws

Daar waar de Rijksoverheid het laatste stapje (nog) niet zet….
7 december 2017

.... zullen gemeenten de handschoen op moeten pakken. Het recht op kinderopvang heeft geen plek gekregen in het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst, zelfs niet voor peuters, waartoe de SER (unaniem!) in 2016 opriep. Wat een gemiste kans! De meerwaarde voor peuters hoef ik hier niet meer uit de doeken te doen. De meerwaarde voor gemeenten - preventie, kindnabije zorg, sociaal domein, opvoedondersteuning, investeren in burgers van de toekomst, integratie etc. – is genoegzaam bekend. Gemeenten kunnen realiseren wat de Rijksoverheid niet lukt.

Brief aan bewindspersonen OCW, SZW en VWS
28 november 2017

De ontwikkeling naar kindcentra  is in de afgelopen jaren een sterke beweging in het veld geworden. Het maatschappelijk draagvlak voor deze ontwikkeling is groot, getuige het gezamenlijk appel op de politiek om de ontwikkeling richting kindcentra te faciliteren.

Officiële start van het IKEC jonge kind in Hoorn
22 november 2017

Samir Bashara, wethouder onderwijs in Hoorn en lid van de regiegroep Kindcentra 2020 is trots op het IKEC jonge kind dat op 20 november jl. officieel geopend is. “Na jaren van samen werken aan het scheppen van de juiste voorwaarden, het groeien van saamhorigheid, het bouwen van gezamenlijke visie het creëren van draagvlak en het vinden van middelen, was daar het moment: de opening van het Integraal Kind- en Expertisecentrum (IKEC) Hoorn”. 

Kindcentra: een regierol voor gemeenten
15 november 2017

Gemeenten hebben - ondanks beperkte bevoegdheden als het gaat om onderwijs en de kinderopvang - goede mogelijkheden om hun rol te pakken in de versterking van de samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs, zorg en welzijn. Deze rollen beschrijft Kindcentra 2020 in de onlangs verschenen brochure: Kindcentra goed voor kinderen.

Gelijke kansen in het onderwijs
22 september 2017

Kindcentra 2020 is uitgenodigd om tijdens de Nationale Onderwijsweek in oktober deel te nemen aan één van de debatten over gelijke kansen in het onderwijs.

Het thema van 2017 is ‘gelijke kansen’ en het kernprogramma speelt zich van 2 tot en met 6 oktober af in Nijmegen, verkozen tot Nationale Onderwijsstad 2017/2018. De stichting Nationale Onderwijsweek geeft in die week het onderwijs een podium door mooie voorbeelden met het land te delen, dialoog te entameren en ontmoetingen te organiseren.