Nieuws

Blog Claudia Doesburg: Eindelijk!
21 juni 2017

Het heeft even geduurd, maar drie jaar na de aanvraag heeft de Belastingdienst bevestigd dat UN1EK een fiscale eenheid voor de btw is! De organisatie UN1EK is tot stand gekomen door een bestuurlijke fusie tussen primair onderwijs en kinderopvang, gebaseerd op een gezamenlijke visie. Het is mooi dat deze ‘fusie-vanuit-een-visie’ door de toekenning van de status van fiscale eenheid voor de btw nu ook in de praktische uitwerking gefaciliteerd wordt. 

Kindcentra 2020 biedt petitie aan
20 juni 2017

Onder grote politieke belangstelling heeft Kindcentra 2020, mede namens het platform Kindcentra en de vijf betrokken brancheorganisaties, op dinsdag 20 juni 2017 een petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissies SZW en OCW. 

Berichtgeving onderzoek ouders kindcentra
20 juni 2017

Naar aanleiding van de berichtgeving over het onderzoek naar de mening van ouders over kindcentra kreeg Kindcentra 2020 de kans drijfveren en ideeën toe te lichten bij de Reformatorische Omroep.

Persbericht: 40 procent ouders zou kiezen voor kindcentrum
19 juni 2017

Een groot deel van de ouders (40 procent) met veelal een kind op een reguliere basisschool of kinderdagverblijf, zou hun kind naar een kindcentrum laten gaan als er één in hun buurt zou zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Ouders over kindcentra, uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon en op 19 juni overhandigd aan organisaties van ouders in onderwijs en kinderopvang.

Gemeenten willen kindcentra
24 mei 2017

Gemeenten willen kindcentra voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dat heeft alles te maken met de pedagogische kijk op de optimale ontwikkeling van kinderen. De VNG is gestart met een proeftuin integrale en inclusieve kindcentra om een duidelijk beeld te krijgen waar de kansen en knelpunten liggen. ’s-Hertogenbosch is een van de deelnemende gemeenten. Wethouder Eric Logister (D66)  heeft een duidelijke boodschap aan het nieuwe kabinet.

Lees verder