Afscheid Jan Timmers bij Signum: ondernemend in onderwijs

Hoe staat het er voor in ’s-Hertogenbosch qua samenwerking?
“In ’s-Hertogenbosch werken primair onderwijs, kinderopvang, peuterarrangementen en gemeente inmiddels nauw samen. En ik vind het niveau waarop we samenwerken hoog. We monitoren die samenwerking via ‘De ‘Stadsfoto Kindcentra 0-13’. Deze laat zien hoe het er voor staat met de samenwerking en waar het nog beter kan. Je ziet in één oogopslag hoe het staat met de samenwerking en integratie. Geen stad in Nederland op stedelijk niveau heeft weten te bereiken wat ’s-Hertogenbosch heeft bereikt als het gaat om integreren van werkprocessen. En daar ben ik trots op.”

Waarom wil je je inzetten voor talentontwikkeling bij jonge kinderen?
“Dat hangt samen met mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik was onderwijzer in groep 8. De kleuters liepen rond waar ik werkte en ik dacht regelmatig: Blij dat mijn collega’s dat doen, ik zou niet weten wat ik met dat jonge grut aan zou moeten. En toen kreeg ik zelf kinderen. En wat leerde ik? Dat het me buitengewoon goed af ging om samen met peuters op te groeien. En begon ik de verbazing te voelen over het ontzettend hoge tempo waarin kinderen zich ontwikkelen. En wat voor boost het geeft als je ze materiaal aanbiedt dat dat stimuleert. Op dat moment groeide mijn overtuiging; die kinderen verdienen meer…”

Je was ook lid van de regiegroep Kindcentra 2020. Tevreden met de opbrengst?
“Het heeft echt pijn gedaan dat er niets in het regeerakkoord staat over kindcentra. Inmiddels heb ik goede hoop dat op ambtelijk niveau mensen echt aan de slag zijn om kindcentra en het gedachtegoed daarachter mogelijk te maken. Maar dat er niets over staat in het regeerakkoord, onbegrijpelijk. Aan de andere kant is het soms goed je te realiseren dat er in Nederland nog grote groepen mensen zijn die het ‘not done’ vinden dat kinderen voor hun vierde jaar bij moeders weggaan…”

“Ik was blij met het besluit om niet te stoppen met Kindcentra 2020. Goed dat er een strategische herbezinning komt over de stappen die er de komende periode gezet moeten worden. Ik denk dat we elementair moeten handelen. Als scholen hulp roepen, dan moeten we helpen. Door expertise en kennis te leveren over samenwerken en het vormen van kindcentra. Desnoods zet je er tijdelijk een adviseur bij. Laten we naar voren werken en niet stilzitten.”

Het uitgebreide interview met Jan Timmers over ontwikkelkansen, samenwerking, drijfveren en afscheid verschijnt 6 maart in het BBMP-themanummer over ‘De kracht van het kindcentrum’ (www.bbmp.nl).