Brief aan bewindspersonen OCW, SZW en VWS

De ontwikkeling naar kindcentra  is in de afgelopen jaren een sterke beweging in het veld geworden. Het maatschappelijk draagvlak voor deze ontwikkeling is groot, getuige het gezamenlijk appel op de politiek om de ontwikkeling richting kindcentra te faciliteren.

In reactie op het regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’ heeft de regiegroep Kindcentra 2020 een brief geschreven aan de bewindspersonen van de ministeries OCW, SZW en VWS. In deze brief nodigen wij de bewindspersonen uit, samen met ons, van gedachten te wisselen over, niet alleen de potentie van de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg, maar ook over de stappen die het kabinet de komende jaren kan zetten om deze beweging richting kindcentra te ondersteunen. Dit in het belang van de ontwikkeling en educatie van alle jonge burgers!

Lees hier de volledige brief inclusief toelichting.