De veranderende wereld van onderwijs en opvang

Per 1 januari 2018 vormen Stichting Flore en Stichting Kinderopvang Heerhugowaard één organisatie voor opvang en onderwijs onder de naam: Blosse. Hiermee vormen zij een solide basis voor de ontwikkeling van basisscholen en kinderopvang tot kindcentra in elk dorp en elke wijk in hun regio.

Op de scholen van Stichting Flore wordt al enige jaren zeer intensief samengewerkt met Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH). Het was dan ook een logische volgende stap om op bestuursniveau samen te gaan in de nieuwe organisatie Stichting Blosse. In antwoord op de vraag waarom zij voor dit pad hebben gekozen, antwoord Jeanette de Jong, directeur van Stichting Kinderopvang Heerhugowaard & de Egmonden: “We geloven dat het –zoveel als mogelijk- ontschotten van onderwijs en kinderopvang de rijke leef- en leeromgeving van kinderen positief kan beïnvloeden. Met elkaar creëren we een doorlopende lijn van 0-12 en een mooie passende lijn door de dag heen. Er zijn meer variabelen (andere deskundigheden en meer tijd in combinatie met kinderopvang) om specifiek per kind en per kindcentrum te kijken naar wat nodig is voor kinderen en wat wenselijk is voor ouders. Een passend aanbod neer te gaan zetten. Elk kindcentrum van Blosse zal er dus anders gaan uitzien. We gaan dat -zoveel als mogelijk- centraal faciliteren. We gunnen elk kind gelijke ontwikkelkansen, maar daar is per kind wel iets ‘ongelijks/anders’ voor nodig.”

De integratie van BSO en school is ook onderwerp van gesprek bij Blosse. Om dit in te voeren in bestaande situaties zijn er echter nog wat hobbels te nemen. Wel zien zij kansen voor nieuw op te starten locaties. Ouders zijn dan vrij te kiezen voor een school/BSO combinatie die qua tijden de gehele dag door elkaar heen lopen. Ook in deze constructie wordt gekeken naar de wensen van (potentiële) ouders en kinderen.

De grootste uitdaging in de komende jaren ziet Jeanette de Jong in het samensmelten van de culturen van onderwijs en kinderopvang. “Met elkaar het Blosse-gedachtengoed eigen maken. Elkaar echt leren kennen, de verschillen en de overeenkomsten. De kernwaarden en leidende principes worden omgezet in (tijdelijk werkbare) structuren. Met elkaar keer op keer de kansen zien om op het niveau van de kindcentra nog meer mooie ontwikkelingen in te zetten ten gunste van de kinderen. We realiseren ons dat dit veel vraagt van de medewerkers, maar we zien ook nu al de energie die het oproept om dit in gezamenlijkheid op te pakken.”

Inmiddels valt onderwijs en opvang op 21 van de 27 locaties al onder Blosse. Los van wat er nog te doen is, is er ook al heel veel gedaan. De ontwikkeling om onderwijs en kinderopvang te laten samensmelten is een gedachte die al vele jaren leeft binnen de organisatie. Op verschillende locaties heeft dit tot mooie initiatieven geleid. Een gezamenlijke naam en organisatie geeft nog meer ruimte aan deze ontwikkeling, aldus Jeanette de Jong.

Bekijk ook de ‘creatie’ van Blosse en de aankondiging.