Kindcentra 2020 feliciteert brancheorganisaties met statement ontwikkelrecht

De PO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de VNG hebben hun handtekening gezet onder een gezamenlijke tekst, waarin zij een ontwikkelrecht van 16 uur per week introduceren voor alle kinderen, tot het moment waarop zij naar de basisschool gaan. ‘Hiermee stimuleren wij de ontwikkeling van jonge kinderen én de arbeidsparticipatie van ouders’ stellen partijen, die hun statement op 3 april aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, hebben overhandigd.

De vijf partijen pleiten op termijn ook voor een minimum aantal uren buitenschoolse opvang om zo de totstandkoming van rijke dagarrangementen te bevorderen. Bovendien willen de vijf het (wettelijk) mogelijk maken dat onderwijs- en kinderopvanginstellingen intensief samenwerken of in één organisatie kunnen opgaan. Kindcentra 2020 feliciteert de vijf sectororganisaties met deze stap. Wij zijn zeer verheugd met hun verklaring en zien dit statement als een uniek moment nu blijkt dat álle organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen eensluidend zijn over de opgave voor het nieuwe kabinet. 

In oktober 2015 bood Gijs van Rozendaal, namens bestuurders uit het veld, het boek ‘Kindcentra 2020, een realistisch perspectief’ aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, aan. Op die dag stelde ook het Platform Kindcentra zich voor: een brede beweging die zich achter het toegangsrecht voor alle kinderen schaarde en achter de optie om vanuit één organisatie zowel primair onderwijs als kinderopvang aan te kunnen bieden. De betrokken brancheorganisaties hadden hierover destijds nog geen gezamenlijke visie.

Brede behoefte
De verklaring van de vijf brancheorganisaties sluit aan bij de verklaring van het Platform Kindcentra en onderschrijft het recente rapport van de taskforce Tijd om door te pakken. Dit betekent dat er draagvlak is voor de invoering van de adviezen van de taskforce vanuit:

  • Alle betrokken werkgeversorganisaties, inclusief Jeugdzorg Nederland, ActiZ Jeugd en GGD/GHOR.
  • Alle betrokken organisaties van werknemers waaronder FNV, AOB, CNV onderwijs, en de Vakcentrale voor Professionals.
  • Alle betrokken ouderorganisaties uit onderwijs en kinderopvang waaronder BOINK, Ouders en Onderwijs, Stichting voor Werkende Ouders, Stichting Actief Ouderschap.
  • Belangrijke aanpalende organisaties op het gebied van sport en cultuur zoals NOC*NSF, Méér Muziek in de Klas, Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.
  • Andere organisaties die betrokken zijn bij goede voorzieningen voor kinderen zoals Women Inc., M&O Groep, IKOOK, de Bernard van Leer Foundation, Het Kinderopvangfonds, Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte OK.

Daarnaast hebben, op nationaal niveau, werkgevers- en werknemersorganisaties op dit onderwerp overeenstemming over de richting die het kabinet in moet slaan. Met de rapporten Gelijk goed van start en Een werkende combinatie biedt de SER concrete handvatten voor een nieuw kabinet.

Er ligt nu dus een enorm kans voor het nieuwe kabinet om, met beperkte middelen, een drastische stap vooruit te zetten in de verbetering van de voorzieningen voor onze kinderen. Een stap die het gehele werkveld vraagt!

Ouders en kindcentra
Dat ook ouders in toenemende mate de ontwikkeling van kindcentra omarmen, blijkt uit de resultaten van stemwijsouders.nl, een initiatief van Ouders en Onderwijs en Voor Werkende Ouders. 

Van de ruim 39.000 ouders, die deze stemwijzer hebben ingevuld, geeft maar liefst 83% aan dat basisschool en kinderopvang meer moeten samenwerken en pleit 73% voor een recht op vier dagdelen kinderopvang of peuterspeelzaal voor peuters. Stemwijsouders.nl laat zien dat ouders meer faciliteiten willen om arbeid en zorg te combineren. Zo geeft 86% aan langer partnerverlof na de bevalling te willen en wil 87% meer ruimte om werktijden te flexibiliseren.

Op de website van Ouders en Onderwijs of Voor Werkende Ouders kun je de volledige factsheet bekijken en/of downloaden.

Volledig statement brancheorganisaties
Het statement van de PO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de VNG luidt als volgt:

“We investeren in een ontspannen samenleving en een mooie toekomst voor ons land. Door een ontwikkelrecht van 16 uur per week te introduceren voor kinderen totdat zij naar de basisschool gaan, stimuleren we de ontwikkeling van jonge kinderen én de arbeidsparticipatie van ouders. Extra opvang, bovenop het ontwikkelrecht van 16 uur kan door ouders zelf ingekocht worden.

Het is tevens van belang dat rijke dagarrangementen kunnen worden aangeboden. Om dat te bevorderen krijgt ieder kind op termijn het recht om een minimum aantal uren naar de BSO te gaan. Het advies van de Taskforce onderwijs en kinderopvang wordt gevolgd.

Om dit ontwikkelrecht zo betaalbaar en toegankelijk mogelijk te maken komt er onder regie van gemeenten een basisvoorziening die zo goed als mogelijk dient aan te sluiten op het basisonderwijs.

De mogelijkheden hiertoe worden versterkt door het (wettelijk) mogelijk te maken dat onderwijs- en kinderopvanginstellingen intensief samenwerken of in één organisatie kunnen opgaan. De inrichting van dergelijke voorzieningen is afhankelijk van lokaal maatwerk en de behoeften in buurt of dorp.

Voor het financiële beeld levert voorgaande een intensivering op van 400 miljoen euro structureel.