Kindcentra: een regierol voor gemeenten

Gemeenten hebben - ondanks beperkte bevoegdheden als het gaat om onderwijs en de kinderopvang - goede mogelijkheden om hun rol te pakken in de versterking van de samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs, zorg en welzijn. Deze rollen beschrijft Kindcentra 2020 in de onlangs verschenen brochure: Kindcentra goed voor kinderen.

De brochure roept eenieder betrokken bij de lokale politiek op de stimulering van kindcentra mee te nemen in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen en het thema daarna expliciet in het collegeakkoord op te nemen. Kindcentra 2020 wil, daar waar mogelijk, ondersteunen om de ontwikkeling van kindcentra binnen gemeenten te versterken of in andere gemeenten te agenderen. Daarbij heeft Kindcentra 2020 het lokale veld hard nodig, want iedere gemeente is anders en verkeert in een andere fase als het gaat om het stimuleren van kindcentra.

Zijn er wellicht in jouw regio mogelijkheden om lokaal lobby te voeren voor kindcentra? Dan kun je ter ondersteuning gebruik maken van de brochure: Kindcentra goed voor kinderen. Ander bruikbaar materiaal – denk aan de brochure waarin ouders aan het woord komen over kindcentra – is te downloaden op www.kindcentra2020.nl.