NOC*NSF in actie voor de GR2018 verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 lijken nog ver weg maar veel politieke partijen zullen de zomervakantie aangrijpen om hun verkiezingsprogramma’s te schrijven. Dé gelegenheid om integrale kindcentra met sport en cultuur een mooie plek te geven in de verkiezingsprogramma’s, maar ook om na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een prominente plek op de lokale politieke agenda te houden. Door lokaal de krachten van het onderwijs, sportclubs en culturele instellingen te bundelen kunnen we de lokale politiek inspireren om de open leeromgeving / integrale kindcentra met sport en cultuur centraal te stellen in hun verkiezingsprogramma en later het collegeakkoord.

Sportkoepel NOC*NSF, lid van het Platform Kindcentra, heeft in haar E-zine een hoofdstuk opgenomen over een ‘Open leeromgeving met sport en cultuur’. Vanaf september 2017 wil NOC*NSF, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018, samen met de cultuursector, onderwijs en kinderopvang in een aantal gemeenten een werkbezoek of debat organiseren. Met als doel om een open leeromgeving / integrale kindcentra met sport en cultuur permanent op de politieke agenda te plaatsen. Deze voorbeelden kunnen dan weer een inspiratie zijn voor campagneteams in andere gemeenten.

Hoe? Daarover leest u meer op www.nocnsf.nl/gr2018 waar u alle praktische informatie over de Sportcampagne GR2018 en de Sportcampagne Teams per gemeente vindt. Uw lokale cultuur-, onderwijs-, en kinderopvangcampagneleiders kunt u zo eenvoudig verwijzen naar het Sportcampagne Team in hun gemeente. Het Sportcampagneteam NL is een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Sportkracht12 en de Vereniging Sport en Gemeenten met medewerking van het Mulier Instituut en het Kenniscentrum Sport.

Voor vragen over de Sportcampagne GR2018 mail naar sportcampagneteamNL@nocnsf.nl.