Je kunt geen huis bouwen op een fundament van schotsen

Kinderen zijn onze burgers van de toekomst. Een optimale ontwikkeling van kinderen in onze samenleving vraagt een nieuwe visie op pedagogische en educatieve voorzieningen.

Bestuurders uit de kinderopvang, het primair onderwijs en wethouders geloven dat kinderen het recht hebben zich optimaal te ontwikkelen. Zij hebben daarom  - samen met Het Kinderopvangfonds - een nieuwe visie op kindontwikkeling geformuleerd. Hun doel: komen tot kindcentra waarin kinderen maximaal in staat worden gesteld hun talenten te benutten. Het huidige stelsel van voorzieningen voor kinderen is niet optimaal. Om Kindcentra 2020 mogelijk te maken is een goed wettelijk kader nodig: Je kunt geen huis bouwen op een fundament van schotsen.