Cruciaal voor Kindcentra 2020

 1. Het belang van het kind staat voorop, net als de keuzevrijheid voor ouders. Ook andere belangen van ouders, van de samenleving van nu en die van de toekomst zijn geborgd in het stelsel.
   
 2. Elk kind van nul tot en met twaalf jaar krijgt recht op toegang tot een pedagogische voorziening. Ongeacht de arbeidssituatie van de ouders krijgt een kind recht op toegang tot pedagogische voorzieningen. Deze toegang kent geen financiële drempels; het beschikbare overheidsbudget is stabiel.
   
 3. Kindcentra 2020 zijn voorzieningen voor ontwikkeling en educatie voor álle kinderen van nul tot en met twaalf jaar met doorlopende ontwikkelingslijnen, goede dagarrangementen en kindnabije zorg. Dit kindcentrum van de toekomst is een ‘inclusieve voorziening’. Voor ieder kind is er aanbod op maat.
   
 4. Kindcentra 2020 werken met één wettelijk en financieel kader. Kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs kunnen op gelijkwaardige basis en vanuit een vrijwillige keuze in een rechtspersoon samengaan. Het wettelijk kader maakt Kindcentra 2020 mogelijk naast andere voorzieningen. Diversiteit in aanbod blijft bestaan.
   
 5. Ouders kunnen kiezen voor Kindcentra 2020. Er is sprake van een ontwikkelrecht geen -plicht (naast de leerplicht). Ouders zijn partner van het kindcentrum.
   
 6. Er is sprake van één organisatie voor ontwikkeling en educatie voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar met één dagprogramma en een breed aanbod aan sport, spel, kunst, cultuur, natuur, wetenschap, techniek en duurzaamheid. Er wordt in Kindcentra 2020 gewerkt volgens één pedagogische visie en er is sprake van doorgaande ontwikkelingslijnen.
   
 7. De huisvesting van een kindcentrum ondersteunt de integraliteit van werken en maakt het concept van één regie, één manier van denken en één team mogelijk. Dat vraagt van gemeenten één integraal huisvestingsplan.
   
 8. De gemeente heeft een regisserende functie bij Kindcentra 2020. De centra vormen een centraal onderdeel van de sociale en pedagogische infrastructuur in gemeenten en zijn in die zin een belangrijke pijler in het integraal jeugdbeleid. Kindcentra 2020 bieden maatwerk en vervullen een belangrijke functie in de sociale cohesie (‘het cement’) van de wijk.
   
 9. Bij Kindcentra 2020 werken pedagogische professionals. Alle professionals vallen onder dezelfde CAO met bijpassende beroepsprofielen. De kwaliteit van het kindcentrum - een lerende organisatie - wordt voortdurend verbeterd, onder andere door te investeren in – de opleiding van – de pedagogische professionals.
   
 10. Kindcentra 2020 zijn eigentijdse voorzieningen en bieden een kernarrangement met openingstijden die ruim voldoende zijn voor de optimale ontwikkeling van kinderen. Ouders die meer uren willen afnemen om hun arbeid en zorg goed te combineren, krijgen die mogelijkheid aangeboden.