Adviesraad Kindcentra 2020

Op 22 september 2015 is de adviesraad voor de laatste keer bijeengekomen. Er is toen besloten de adviesraad om te vormen tot een platform Kindcentra. 

Wij bedanken de leden van de adviesraad voor hun stimulerende en positief kritische commentaren met betrekking tot de plannen van Kindcentra 2020. Wij zijn blij dat wij op de inzet van een aantal van hen kunnen blijven rekenen omdat zij met hun organisatie toegetreden zijn tot het platform Kindcentra.
 
De adviesraad was breed samengesteld en bestond uit mensen uit het middenveld en invloedrijke adviseurs op het betreffende gebied. De adviesraad is gevraagd als klankbord op te treden voor het programma en kritisch mee te denken over de (uitvoering van de) plannen. De adviesraad kwam ongeveer twee keer per jaar bijeen. 
Jozef Kok Lid Raad van Toezicht Conexus, voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool IPabo A'dam en lector-emeritus van Fontys Hogeschool
Ursie Lambrechts Voorzitter Schoolleidersregister PO en oud Tweede Kamerlid D66
Kees Bakker Voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Jeugdinstituut
Paul Bemelen Oprichter M&O Groep
Bart Eigeman Voorzitter Vereniging IKOOK
Michiel van der Grinten Projectleider Oberon Onderzoek en Advies
Hermann van Holt Directeur-bestuurder Sardes
Gjalt Jellesma Voorzitter BOinK
David Kranenburg Directeur Stichting Actief Ouderschap
Marjet Winsemius Directeur Voor Werkende Ouders
Job van Velsen Projectleider Landelijk Steunpunt Brede Scholen 
José Muijres Lid Dagelijks Bestuur Algemene Onderwijs Bond 
Jessica van Ruitenburg Beleidsadviseur bij FNV 
Joany Krijt Lid Dagelijks Bestuur CNV Onderwijs
Yvette Vervoort Eigenaar Buro 8020, adviseur bij Landelijk Steunpunt Brede Scholen
Serv Vinders Bestuurder Child Care International, beleidsadviseur Kinderopvang
John Ringens Directeur-bestuurder Waarborgfonds Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte OK
Peter Hulsen Directeur Ouders & Onderwijs