Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020

Het kan beter voor onze kinderen, voor ouders, voor de samenleving van nu en voor de maatschappij van morgen. Kinderen hebben recht op  een optimale ontwikkeling. Kindcentra 2020, een initiatief van bestuurders uit onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, jeugdhulp en wethouders, pleit voor een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen én voor de mogelijkheid om kinderopvang en onderwijs vanuit één organisatie met één team en één pedagogische visie te kunnen bieden.

Publicatie

In de zojuist verschenen publicatie Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020 gaan zij in op vragen als welke varianten zijn er voor kindcentra (één gebouw, campus en netwerk), hoe vertalen gewenste activiteiten zich ruimtelijk binnen een kindcentrum en wat zijn mogelijkheden om kindcentra in bestaande gebouwen te realiseren? De werkgroep doet ook voorstellen voor een inbedding van deze huisvestingsvraagstukken binnen de gemeentelijke zorgplicht.