Kopgroep Jeugdhulp onderdeel van regiegroep Kindcentra 2020

Jeugdzorg Nederland onderkent het belang van vroegtijdige signalering, het ondersteunen van professionals in onderwijs en opvang én het werken met kinderen en hun ouders in hun eigen omgeving. Daarom heeft Jeugdzorg Nederland zich eind vorig jaar verbonden aan Kindcentra 2020. Een groep van innovatieve bestuurders uit de jeugdhulp, die graag actief betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen rond Kindcentra 2020, heeft zich onlangs verenigd in de Kopgroep Jeugdhulp voor inclusieve kindcentra.

De Kopgroep zet zich op verschillende wijzen in om het gedachtegoed en de praktijk verder te brengen, bijvoorbeeld in de contacten met gemeenten, ketenpartners en samenwerkingsverbanden en door middel van het organiseren van werkbezoeken en inspiratiesessies. Een afvaardiging van deze kopgroep, Fawzia Nasrullah en Gerdi Meyknecht, is uitgenodigd zitting te nemen in de regiegroep Kindcentra 2020.

Kijk voor meer informatie op de website van Jeugdzorg Nederland of download de positionpaper van de Kopgroep Jeugdhulp voor inclusieve kindcentra. Wil je meer weten over de kopgroep Jeugdhulp?  Stuur dan een mail naar Gerdi Meyknecht.