PACT voor Kindcentra!

PACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin

  • ieder kind meedoet, meetelt en leert
  • professionals met plezier werken
  • ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken

Het programma PACT voor Kindcentra bundelt de kennis en netwerken van Kindcentra 2020 en Pedagogisch PACT. Het doel is om de komende drie jaar de ontwikkeling van kindcentra in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven en het bestuurlijk draagvlak te vergroten. Na een intensieve periode van voorbereiding met alle betrokkenen en stakeholders stelde het bestuur van Het Kinderopvangfonds in maart 2018 het nieuwe programma vast. Voorzitter Gijs van Rozendaal: “Wij zijn bijzonder trots op dit programma dat we met organisaties uit ons netwerk gebouwd hebben.” 
 
Pedagogisch PACT publiceerde onder de titel ‘PACT pakt door!’ (2017) de conclusies van drie jaar innovatie en onderzoek naar een rijke speelleeromgeving voor jonge kinderen. Kindcentra 2020 heeft de afgelopen jaren een intensieve lobby gevoerd om belemmeringen voor organisaties om tot integrale kindcentra te komen weg te nemen. Samen gaan we verder in de beweging: PACT voor Kindcentra!

Wat is onze ambitie?

PACT voor Kindcentra wil dat over drie jaar:

  • het concept inclusieve kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar een stevige plek heeft in de pedagogische infrastructuur in Nederland
  • in de regio’s een pact tussen organisaties bestaat om de ontwikkeling van kindcentra aan te jagen en te verankeren 
  • er landelijke oplossingen zijn gevonden voor de belangrijkste knelpunten in regelgeving


Praktijkinnovatie, kennisdeling èn infrastructuur

De Kopgroepen van Kindcentra 2020 (wethouders, onderwijs-, kinderopvang- en jeugdhulpbestuurders) én de negen ambassadeurs van PACT voor Kindcentra gaan nauw samenwerken om in de regio lokale praktijken te versterken. 
In overleg met het veld worden thema’s vastgesteld waarop extra ingezet wordt. Aan de Kennistafel werkt een aantal wetenschappers samen om de meerwaarde van inclusieve centra voor kinderen, ouders en medewerkers te onderbouwen. Praktijkervaringen en opgebouwde kennis gaan via masterclasses terug naar het veld. Samen met het opleidingenveld gaat PACT voor Kindcentra de professionalisering van vakkrachten oppakken. 
De regiegroep Kindcentra 2020 blijft de pijlen richten op de landelijke en lokale politiek.


Adviesraad en Platform Kindcentra

PACT voor Kindcentra laat zich inspireren door een adviesraad, waarin bestuurders van betrokken sectoren werken aan verduurzaming van de beweging. Het netwerk van branches en maatschappelijke organisaties, verenigd in het Platform Kindcentra, blijft actief het gedachtegoed van kindcentra uitdragen.
 

De mensen van PACT voor Kindcentra

​Bij de programmaorganisatie van de beweging PACT voor Kindcentra bouwen we voort op wat is opgebouwd. We maken actief gebruik van netwerken van Pedagogisch PACT en Kindcentra 2020. De contactgegevens van de mensen van PACT voor Kindcentra vind je hier.