Je eigen vragenlijst voor ouders maken en uitzetten

Ga naar de online vragenlijst via de volgende weblink: https://vragenlijst.kindcentra2020.nl/

Op deze webpagina kun je eenvoudig en snel jouw organisatie registreren. Allereerst geef je je e-mailadres op en log je voor het eerst in met een wachtwoord naar keuze. Met dit e-mailadres en wachtwoord kun je in het vervolg inloggen op jouw persoonlijke account. Vervolgens begin je met het bewerken van de vragenlijst door de thema‚Äôs te kiezen die passen bij de kennisbehoefte van jouw organisatie.

Bekijk hier alle vragen uit de vragenlijst voor ouders. Je kunt je eventueel ook registeren om een kijkje te nemen. Als beheerder kun je namelijk de vragenlijst doorlopen en bewerken zonder antwoord te hoeven geven op de vragen.

In de handleiding lees je welke stappen je precies moet zetten om de vragenlijst aan te maken en waarmee je rekening dient te houden alvorens de vragenlijst naar de ouders te versturen.

Download hier een voorbeeldtekst voor in de uitnodigingsmail aan de ouders.