Deelnemen aan de vragenlijst

Graag nodigen wij je uit om jouw mening met ons te delen over voorzieningen voor jonge kinderen: peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO), basisscholen. Nu zijn dat vaak aparte instellingen en moet er bij elke nieuwe stap van je kind opnieuw een keus gemaakt worden. En je kind moet dan weer opnieuw wennen.

Het kan ook anders. In kindcentra (ook wel IKC) werken peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en basisscholen samen. Als één organisatie, met één pedagogische visie en met een uitgebreid aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Fijn als je daar de tijd voor wilt nemen! Deze vragenlijst is anoniem, niemand komt te weten welke antwoorden je hebt gegeven.

Klik hier voor de vragenlijst!

NB Als de vragen niet goed worden weergeven op je smartphone raden wij je aan de vragenlijst te openen op een computer of tablet.

Heb je vragen? Stuur een mail naar info@kindcentra2020.nl