Platform Kindcentra

Het platform Kindcentra bestaat uit een groep van maatschappelijke organisaties die hun krachten gebundeld hebben op onderstaande tekst.

“De tijd in Nederland is rijp om een stap vooruit te zetten in de samenhang van voorzieningen voor de ontwikkeling van jonge kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Daarom heeft een aantal partijen besloten de volgende verklaring te onderschrijven. De partijen streven naar een aanpassing van de huidige wetgeving zodat:

  • Alle kinderen recht krijgen op een minimaal aantal uren toegang tot een voorziening voor kinderopvang;
  • Het mogelijk wordt kindcentra te vormen waar, vanuit één organisatie, primair onderwijs en kinderopvang kan worden aangeboden. Deze mogelijkheid wordt als optie toegevoegd aan de bestaande voorzieningen van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen.

Partijen verklaren dat zij zich de komende jaren, elk vanuit hun eigen beïnvloedingssfeer, in zullen spannen om kindcentra zodanig op de politieke agenda te krijgen dat het toegangsrecht en kindcentra uiterlijk in 2020 een wettelijk kader hebben.“

De bij het platform aangesloten organisaties zullen elk op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de realisatie van Kindcentra 2020. Er is afgesproken dat zij samen met Kindcentra 2020 kijken hoe dit onderwerp de komende tijd op de politieke agenda blijft en wordt opgepakt door de sectororganisaties. De komende maanden gaat het platform uitwerken hoe de activiteiten onderling afgestemd kunnen worden. De samenstelling van het platform is als volgt:

ActiZ Jeugd
Algemene Onderwijsbond
Algemene Vereniging Schoolleiders
Bernard van Leer Foundation
BOINK
Brancheorganisatie Kinderopvang
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
CNV Onderwijs
FNV 
GGD GHOR Nederland
IKOOK
Jeugdzorg Nederland
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Méér Muziek in de Klas
MenO groep
NOC*NSF
Ouders en Onderwijs
Stichting Actief Ouderschap
Stichting Voor Werkende Ouders
Vakcentrale voor professionals
Verus
Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte OK
WomenInc.