Kopgroepen

Kinderopvang  / Peuterspeelzalen

De kopgroep kinderopvang / peuterspeelzalen is begin 2014 opgericht met als doel na te denken over de toekomst het stelsel van kindvoorzieningen, waarbij kinderopvang en het onderwijs op gelijkwaardige basis en geïntegreerd samenwerken. Bijna veertig directeuren van een breed palet aan kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisaties maken deel uit van de kopgroep. De kopgroep hecht veel waarde aan het samen optrekken met bestuurders uit het onderwijs en wethouders.

Contactpersoon: Maaike Vaes (info@vaesadvies.nl)

Primair Onderwijs

Het Pettelaaroverleg is een beweging. Het overleg, bestaande uit tien schoolbesturen, bundelt de krachten van de leden om invloed uit te oefenen, om productieve relaties te leggen, om tot creatieve combinaties te komen en om partijen samen te brengen rond strategische issues en partnerships te creëren. Al in 2013 hielden zij een vurig pleidooi voor écht integrale kindcentra in de notitie ‘The making of Een Integraal Kindcentrum’. Het Pettelaaroverleg  is actief deelnemer aan het project Kindcentra 2020.

Contactpersoon: Liesbeth Wieland (lwieland@lucasonderwijs.nl)

Wethouders voor kindcentra

Ongeveer vijfendertig wethouders zijn verenigd in de kopgroep Wethouders voor kindcentra. Deze kopgroep bestaat sinds 2011 en heeft tot doel de ontwikkeling van kindcentra in de betreffende gemeenten te stimuleren zolang de wet- en regelgeving hier nog geen kader voor biedt. De kopgroep denkt mee in het project Kindcentra 2020 om dat wettelijk kader mogelijk te maken.

Contactpersoon: Rein Zunderdorp (rein@zunderdorp.nl)

Jeugdhulp voor inclusieve kindcentra

Een groep van innovatie bestuurders uit de jeugdhulp, die graag actief betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen rond Kindcentra 2020, hebben zich verenigd in de Kopgroep Jeugdhulp voor inclusieve kindcentra. De Kopgroep zet zich op verschillende wijzen in om het gedachtengoed en de praktijk verder te brengen, bijvoorbeeld in de contacten met gemeenten, ketenpartners en samenwerkingsverbanden en door middel van het organiseren van werkbezoeken en inspiratiesessies.

Contactpersoon: Gerdi Meyknecht (gerdi@associatievoorjeugd.nl)