Regiegroep

De regiegroep bestaat uit leden van de kopgroepen kinderopvang, primair onderwijs en jeugdhulp, leden van de kopgroep Wethouders voor kindcentra en bestuursleden van Het Kinderopvangfonds.

Projectcoƶrdinatie van de regiegroep is in handen van Maaike Vaes (info@vaesadvies.nl).